UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • [CLUB ACTIVITY] SEMINAR: ILLNESS OR EXCUSE
  Thứ Tư, 07-06 2017
  [CLUB ACTIVITY] SEMINAR: ILLNESS OR EXCUSE

  Hội thảo về giáo dục giới tính dành cho các bạn sinh viên do CLB ISB Toastmasters phối hợp với AIESEC tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động trong dự án S.E.P toàn cầu của AIESEC.

 • HỌC BỔNG DU HỌC NGĂN HẠN PHẦN LAN
  Thứ Tư, 29-03 2017
  HỌC BỔNG DU HỌC NGĂN HẠN PHẦN LAN

  Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên ISB bậc Cử nhân và Thạc sỹ được trải nghiệm du học ngắn hạn tại Phần Lan – một quốc gia nổi tiếng về hệ thống giáo dục chất lượng cao.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}