UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] THIẾT LẬP MỤC TIÊU
Thứ Hai, 18-09 2017

 
THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHO CUỘC SỐNG
 
Rất nhiều người sống mà không thiết lập mục tiêu rõ ràng. Và điều đó khiến họ mất đi một số cơ hội hấp dẫn.
 
5 lý do bạn nên tham dự buổi hội thảo này:
 • Mục tiêu giúp bạn tập trung.
 • Mục tiêu giúp bạn đo lường được tiến độ.
 • Mục tiêu giúp bạn tiếp tục phấn đấu mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. 
 • Mục tiêu giúp bạn vượt qua sự trì hoãn.
 • Mục tiêu giúp bạn tạo động lực cho bản thânGoals Give you Motivation.
 
Đăng kí ngay tại ĐÂY 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}