UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] CUNG CẤP CÁC TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ ĐẾN KHÁCH HÀNG
Thứ Sáu, 29-09 2017

 
Sau thành công của buổi hội thảo "Các kĩ năng mềm cần thiết trong môi trường chuyên nghiệp" được trình bày bởi Ken Bay, sắp tới, ISB sẽ hợp tác với Voices of Sales tổ chức một buổi hội thảo đặc biệt dành cho sinh viên quan tâm đến Bán hàng - Cung cấp các trải nghiệm thú vị đến khách hàng.
 
Trong buổi hội thảo này, bạn sẽ có thể gặp lại vị diễn giả dày dặn kinh nghiệm - ông Ken Bay. Ông sẽ cho bạn thấy được tầm quan trọng của những kĩ năng mềm mà bạn cần phải có để cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm đúng đắn.
 
Thông tin hội thảo
  • Thời gian: 06:00 - 08:00 PM, thứ 2 (02/10/2017)
  • Địa điểm: I.301 - 17 Pham Ngoc Thach, Dist. 3, HCMC

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}