UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[COMPANY TOUR] THAM QUAN DELOITTE
Thứ Ba, 01-08 2017

Inline images 3
 
Nhằm giúp các bạn sinh viên ISB, đặc biệt là những bạn đã và đang có ý định làm việc trong ngành Tài Chính và Kế Toán, có một cái nhìn tổng thể về nghề nghiệp trong tương lai qua môi trường làm việc thực tế trong công ty quốc tế, ISB phối hợp cùng Deloitte tổ chức chuyến tham quan doanh nghiệp dành cho 50 sinh viên vào 08:30 sáng thứ 6 (04/08/2017).
 
Hạn chót đóng phí giữ chỗ: 16:00, thứ Năm (3/8) tại Văn phòng ISB (tầng 1).
 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}