UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[COMPANY TOUR] THAM QUAN DECISION LAB
Thứ Hai, 11-09 2017

 
Để giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn đã và đang chuẩn bị học chuyên ngành Marketing tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức tổng quan về công việc và môi trường làm việc trong các công ty đa quốc gia, ISB phối hợp cùng Decision Lab tổ chức chuyến tham quan cho 25 bạn sinh viên vào sáng thứ 5 (21/09/2017) lúc 09:30 AM
 
-------------
Thông tin về Decision Lab:
Chuyên ngành: Nghiên cứu thị trường
 
Decision Lab giúp cung cấp cho khách hàng những cơ sở và dịch vụ tốt nhất cho việc ra quyết định bao gồm 3 cấp độ: 
1. Sự hiểu biết của người tiêu dùng
2. Chiến lược và quy hoạch
3. Thực thi Marketing
 
Các dịch vụ này đều tập trung vào việc cung cấp tốc độ và tính linh hoạt bằng cách kết nối thương hiệu với người tiêu dùng một cách có hệ thống và liền mạch qua 3 thành phần chính:
1. Cộng đồng trực tuyến lớn nhất cho nghiên cứu ở Đông Nam Á
2. Hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trong ngành
3. Nhóm chuyên gia quốc tế Tư vấn Quyết định với sự linh hoạt trong việc thiết kế nghiên cứu và áp dụng đúng công cụ
 
Chuyên môn
Nghiên cứu thị trường, Tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, Chiến lược và Kế hoạch, Kiểm tra sản phẩm, Hiệu quả Marketing Kỹ thuật số, Thử nghiệm Sáng tạo, Xác nhận đối tượng, Kiểm tra bao bì, Chiến lược quảng bá sản phẩm cho các ngành hàng tiêu dùng,...

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}